Chuyên mục: TIN TỨC

SEO Checklist Website Usability

SEO Checklist Website Usability

Tại sao tính khả dụng lại quan trọng? Đối với khách hàng tiềm năng của bạn Trang web của bạn chính là phương tiện để bạn giao tiếp với khách hàng của mình. Và trang …
Thuật Ngữ 301 REDIRECT

Thuật Ngữ 301 REDIRECT

Thuật ngữ “301 redirect” là gì? Thuật ngữ SEO “301 redirect” là một cụm từ ám chỉ một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang …